Meniul principal

Flux

Exploziv

Financiar

Arta Cultura

Sport

Arhiva in format PDF

Vezi in format PDF

Audit intern versus audit extern PDF Listeaza E-mail
Nota data de utilizatori: / 6
Cu cele mai mici noteCele mai bune 
Scris de Dr. ec. Violeta TĂTARU   
Sambata, 13 Iunie 2009 13:51

Destul de des auzim folosite sintagmele de „audit intern”, „audit extern”,  „control intern” şi de multe ori nu se face nici o diferenţă între aceşti termeni considerând că sunt noţiuni din acelaşi domeniu, respectiv sfera controlului.
Analizând conceptele de audit intern şi audit extern vom putea observa asemănările şi diferenţierile acestor funcţii economice între ele şi faţă de controlul intern şi consultanţa externă.

Audit intern – extern, concept

 

Conform manualelor de economie funcţia de audit intern s-a născut pornind de la auditul extern, iar în prezent cele două funcţii sunt diferenţiate. Auditul extern reprezintă un exerciţiu al cărui obiectiv este să permită auditorilor să-şi exprime o opinie, dacă situaţiile financiare oferă o imagine reală şi onestă asupra activităţii entităţii la sfârşitul perioadei şi asupra profitului sau pierderii, sau asupra veniturilor şi cheltuielilor, pentru perioada încheiată şi care au fost întocmite corespunzător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, sau cadrul de raportare. Cadrul de raportare se referă la legislaţia relevantă şi standardele de contabilitate aplicabile sau acolo unde prevederile legale sau alte cerinţe specifice prevăd expresia: „dacă situaţiile financiare prezintă fidel” realitatea. Concluziile unui audit financiar sunt un instrument valoros la îndemâna utilizatorilor de informaţii financiar-contabile, oricare ar fi aceştia, statul, acţionari sau diverşi parteneri de afaceri. Auditul financiar nu face decât să certifice sau nu, printr-o anumită procedură tehnică şi în mod echidistant, corectitudinea datelor înscrise în documente, în special în bilanţul contabil. Auditul extern certifică practic autenticitatea informaţiei financiare aşa cum ea reiese din înscrisurile specifice.

 

Audit intern

 

Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor. Auditul intern este în interiorul unei entităţi o activitate independentă de apreciere sau control al operaţiilor, fiind în subordinea directă a conducătorului entităţii. În acest domeniu, el este un control care are drept funcţie estimarea şi evaluarea eficacităţii altor controale.
Obiectivul auditului intern este de a asista managementul în exercitarea eficace a responsabilităţilor lor furnizând analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile examinate. Auditorul intern este vizat de toate fazele activităţii entităţii care interesează conducerea. Aceasta implică faptul de a apela la aspecte contabile şi financiare, dar şi tehnice pentru atingerea unei înţelegeri depline a operaţiilor examinate.

 

Diferenţe

 

Se pot inventaria cu uşurinţă diferenţele între cele două funcţii, acestea vizând cel puţin zece domenii de referinţă. Dacă auditul extern oferă servicii şi este independent din punct de vedere juridic, auditul intern face parte din funcţiile întreprinderii. În sectorul privat, auditorii externi sunt numiţi de acţionari, care le stabilesc şi perioada de timp pe care să o auditeze şi tot acestora le raportează. În sectorul public, prin analogie, se solicită o certificare în numele statului, reprezentat tot de o instituţie independentă, în cazul României această instituţie este Curtea de Conturi. În cazul auditului intern, beneficiarul concluziilor rezultate este managementul entităţii, iar în cazul auditului extern de regulă toţi cei care doresc o certificare a conturilor: bănci, autorităţi, acţionari, clienţi, furnizori ş.a. Din punctul de vedere al obiectivelor urmărite de auditul intern acesta evaluează sistemul de control intern şi dă asigurări managementului că acesta funcţionează. Auditul extern certifică exactitatea conturilor şi a situaţiilor financiare, care constă în regularitatea, sinceritatea şi imaginea fidelă a declaraţiilor financiare finale. Cu această ocazie, auditul extern evaluează şi el sistemul de control intern, dar numai pentru elemente de natură financiar-contabilă.
Domeniul de aplicare a auditului intern este mult mai vast, deoarece include nu numai toate funcţiile întreprinderii, dar şi dimensiunile lor. Domeniul auditului intern depăşeşte domeniul cifrelor pentru că în cazul unui spital nu putem număra doar paturile de spital sau contabiliza fondurile cheltuite pe medicamente, ci trebuie să se analizeze şi calitatea actului medical ceea ce presupune şi alt fel de analiză. În cazul auditului extern, domeniul de aplicare înglobează tot ceea ce participă la determinarea rezultatelor, la elaborarea situaţiilor financiare finale şi numai la acestea. Din punct de vedere al periodicităţii misiunilor de audit intern, această activitate este efectuată permanent în cadrul entităţii prin acţiuni planificate, în funcţie de analiza riscurilor. Misiunile de audit extern îşi desfăşoară activitatea, în general, în mod intermitent şi în momente propice certificării conturilor, respectiv după sfârşitul semestrului sau anului, în restul perioadelor nefiind prezent în entitate. În cazul auditului public extern acesta poate desfăşura misiuni de certificare a conturilor publice în funcţie de planificare în toată perioada anului, dar opinia exprimată este tot asupra situaţiilor financiare anuale. Dacă în cazul auditului intern interlocutorii, sau subiecţii discuţiilor şi analizelor se schimbă mereu, în funcţie de misiunea planificată şi din acest punct de vedere auditul intern este periodic pentru cei auditaţi, în auditul extern sunt mereu aceiaşi interlocutori din entitate, din acest punct de vedere acesta fiind permanent pentru cei auditaţi.
Auditorul extern are independenţa specifică titularului unei profesii libere, reglementată juridic şi statutar, el fiind independent faţă de clientul său. Chiar şi în cazul auditului public extern această independenţă se păstrează, fiind reglementată clar prin actele normative şi standardele de lucru. Incompatibilităţile la care este supus un auditor public extern conduc la premiza unui audit independent şi echidistant. Nu acelaşi lucru se poate spune despre auditorul intern care este independent în exercitarea funcţiei sale în sensul unei independenţe a gândirii şi a raţionamentului profesional faţă de subiectele pe care le auditează, dar în acelaşi timp este dependent prin faptul că aparţine entităţii şi depinde de standardele profesionale interne pe care trebuie să le respecte. Conform literaturii de specialitate în auditul intern abordarea este una în funcţie de riscuri şi are deviza: „oricare ar fi sectorul, domeniul de activitate, se va audita cu aceleaşi tehnici şi instrumente“. Auditul extern se ghidează după o metodologie precisă, standardizată şi se bazează pe inventare, interviuri, chestionare, analize, comparaţii, rapoarte ş.a.
Dacă vom compara prevenţia în cazul auditului intern vom constata că acesta se interesează de toate problemele organizaţiei, de la confidenţialitatea dosarelor de personal şi până la fluxul tehnologic într-o secţie, pe când auditul extern este preocupat numai de fraudele care pot afecta conturile şi situaţia financiară a entităţii. În cazul auditului public extern există interes şi pentru modul de organizare a evidenţei contabile pentru a putea analiza evoluţia patrimoniului entităţii publice şi pentru a determina o conduită responsabilă faţă de bunurile şi banii publici a celor puşi să gestioneze aceste bunuri.
După cum se poate observa, auditul intern nu poate şi nici nu încearcă să dea asigurări asupra situaţiile financiare în privinţa corectitudinii şi dacă sunt rezonabile sau nu, deoarece aceasta este sarcina auditului extern.
La rândul lui, auditul extern nu efectuează audit intern, deoarece nu are norme metodologice pentru acesta.
Regularitatea şi performanţa exercitării funcţiei financiar-contabile constituie domeniul de interes al auditului intern prin evaluarea sistemului de control al acestuia şi formularea de recomandări pentru a-i îmbunătăţi funcţionalitatea şi performanţele.
Auditul extern realizează certificarea regularităţii, sincerităţii şi imaginii fidele a conturilor şi a situaţiilor financiare finale.
Cele două tipuri de audit au şi două trăsături comune ce se desprind din funcţiile lor în cadrul unei entităţi: interzicerea oricărui amestec în gestiunea entităţii şi utilizarea aceloraşi instrumente şi tehnici, chiar dacă metodologia de aplicare este diferită.
Auditul intern este complementar auditului extern deoarece auditul intern furnizează toate informaţiile necesare pentru ca auditul extern să formuleze şi să furnizeze aprecieri fără rezerve. În plus, acolo unde nu există funcţia de audit intern, auditorul extern este în mod firesc înclinat să manifeste unele rezerve în ceea ce priveşte calitatea regularităţii, sincerităţii şi imaginii fidele a conturilor care îi sunt prezentate. Auditul extern este un complement pentru auditul intern deoarece acesta din urmă poate să profite de pe urma concluziilor auditului extern pentru a-şi formula recomandările şi a-şi susţine concluziile, ceea ce conduce la ideea unei colaborări, în beneficiul ambelor părţi.

 

Dr. ec. Violeta TĂTARU
Aceasta adresa de e-mail este protejata de robotii de spam, aveti nevoie de JavaScript activat pentru a o vedea

Comments
Comentariu nou Cautare
danut t  - opinii   |2010-05-25 08:35:31
Articoluil dvs este excelent şi bine construit.Tre buia menţionat şi modul în ca
re este ”văzut” de ma nager(primar) auditul intern.Şi numai de el.Curtea de con
turi îl percepe ca un super-control,asemeni tastei superkey windows de pe tasta
tură.Comparaţi ile dvs sînt foarte bine argumentate.
cu stima,
ec .dănuţ t
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

 

 

Anunţ

Publicitate

HOROSCOP


Ads on: Special HTML

Vizitatori Online

Avem 175 vizitatori online